Guldborgsund Kommune er nomineret til afstemningen om den myndighed, der har skadet bybevaringen mest i 2023.

Begrundelsen er, at Guldborgsund Kommunes byråd har givet nedrivningstilladelse for den gamle præstegård i Idestrup.

Nedrivningstilladelsen indeholdt en mulighed for at klage til Planklagenævnet. Foreningen Historiske Huse og Guldborgsund Bevaringsforening klagede.  Men nu har Planklagenævnet  besluttet ikke at behandle de to klager. Den meget formalistiske begrundelse er, at eftersom byrådet ikke valgte at nedlægge et nedrivningsforbud, har byrådet efter Planklagenævnets mening ikke truffet en afgørelse efter Planloven. Nævnet mener derfor ikke at kunne behandle klagerne.

Der var tre klagepunkter:

  • Nedrivningen lever ikke op til Guldborgsunds egen kommuneplan, hvor området er beskrevet som et værdifuldt kulturmiljø, som så vidt muligt skal bevares og plejes.
  • Guldborgsund Kommune har som myndighed ikke sørget for, at der lå en totaløkonomisk vurdering af projektet, ligesom der heller ikke foretaget rentabilitetsberegning på projektet.
  • Betænkeligheden ved den rådgivende relation mellem den kapitalfond-ejet virksomhed HusCompagniet (landets største producent af typehuse og enfamiliehuse) og Menighedsrådet (som ønsker nedrivningen).

HusCompagniets vurdering af præstegårdens stand afviger væsentligt fra bevaringsarkitekternes vurdering hos foreningen Historiske Huse.

Læs mere her:

Planklagenævnet afviser at behandle klage fra Historiske Huse om præstegård – byrummonitor.dk

https://folketidende.dk/…/afviser-klagen-det-er-dybt…

Afviser klagen: – Det er dybt utilfredsstillende | folketidende.dk

Hvor det i København synes som om politikerne har forståelse for bymiljøsagen, og problemet ligger i forvaltningen, forholder det sig omvendt i Guldborgsund. I sagen om Idestrup er det politikerne, der er imod bevaringen og er gået imod forvaltningens faglige embedsmænd.