Vi er i dialog med den internationale organisation INTBAU, idet vi ønsker at etablere et dansk ’chapter’ af INTBAU. Som det er tilfældet i Sverige og Finland, har vi tænkt os at anvende foreningen ’Arkitekturoprøret’ som ramme om den danske organisation.