Høringssvar til erhvervsministeren af 19/2-2020

Erhvervsminister Simon Kollerup.                                                        19. februar 2020 Planloven og bygningskulturarven Arkitekturoprøret blev ikke indbudt til at bidrage til udvikling af planlov og plankultur i Danmark. Alligevel sender vi hermed vores tanker. Med ca. 4.000 medlemmer af vores Facebookgruppe er vi Danmarks mest aktive forening…

Foretræde for Folketingets Kulturudvalg d 11/3-2020

Arkitekturoprøret har fået foretræde for Folketingets Kulturudvalg d 11/3-2020 i forbindelse med den nye vejledning fra ICOMOS. Vi har sendt følgende til udvalget: Folketingets Kulturudvalg. Den 9/1-2020 skrev Arkitekturoprøret følgende brev til Slots- & Kulturstyrelsen: ”Direktør Jesper Hermansen                                                                             Slots- & Kulturstyrelsen Med beklagelse erfarer vi,…