Lad os bygge smukt igen

Måned: februar 2022

Resultaterne af Arkitekturoprørets tre afstemninger.

Der blev i alt afgivet 5.170 stemmer.

Vinder af afstemningen om værste bygning i 2021 blev Pavillonen på Torvet i Ringsted.

Pavillonen er tegnet af Gottlieb Paludan Architects og opført med midler fra Realdania og Ringsted Kommune.

Stemmetallene var:

Pavillon i Ringsted 707
Viborg – Peak 12 Hotel 377
Ørestads Boulevard 45 269
Fællesbyg Køge Kyst 163
Arkitektskolen Aarhus 159
TBT Tower i Thomas B. Thriges Gade, Odense C. 77
Wake Up Hotel, Borgergade i København 54
Brøddan 3, 3740 Svaneke 47
P-hus ved Royal Arena i Ørestaden 46
Jacobsens Hus, Ny Carlsbergvej i Valby 45
Aurehøj Gymnasiums musiktilbygning i Gentofte 42
Klostergården i Kolding 30
Sundhedshus i Christiansfeld 28
Boligbyggeri ved Lyngby Lokal Station 25
Højhus, Tuborg Syd 23
Koldings nye pædagogseminarium 22
Ny Islands Brygge Skole på Artillerivej 126, Kbh 20
Stemmer i alt 2134

Vinder af afstemningen om bedste byggeri i 2021 blev de 17 nye boliger på Jomfrulågen i Faaborg.

Byggeriet er tegnet af Archidea og udviklet af Udviklingsselskabet Faaborg og PH Byg for Faaborg Boligforening.

Stemmetallene var:

Jomfrulågen, Faaborg 428
Villa Landluft, på Skovvangsvej i Aarhus 327
Stenbjerghus, Sydhavn 4, Aabenraa 295
Ny Østergade 24-30, København 254
Allégade 30A og 30B i Tønder 210
Stemmer i alt 1514

Vinder af afstemningen om dårligste kommune til bybevaring blev Ringsted.

Læs motiveringen her.

Stemmetallene var:

Ringsted 693
Aarhus 475
København 354
Stemmer i alt 1522

Åbent brev til Folketinget om Nyborg Slot

   LOVFORSLAG OM NYBORG SLOT PÅ SKRÅPLAN

Sagen om Nyborg Slot nærmer sig en kritisk fase. Den tiltrængte istandsættelse af det fredede bygningskompleks, etablering af torv m.v. har lykkeligvis kunnet igangsættes og er finansieret. Anderledes med det store prestigeprojekt til formidlingscenter, der forudsætter en del af Chr. III’s ringmur fjernet og beton- og stålsøjler ovenpå fortidsminderne.

Klagenævn afgjorde ”at hensynet til de formidlingsmæssige interesser ikke opvejer projektets fysiske og visuelle indgreb…”, og senest har AP Møller Fonden trukket den resterende støtte med henvisning til tids- og budgetoverskridelser. Disse forhold burde ordentligvis være taget til efterretning, idet der fortsat ville være mulighed for at arbejde med alternativer, der som udgangspunkt skåner fortidsmindeanlægget.

Alligevel fremtures der politisk. Er museumsloven en hindring, så skal den da bare laves om, og for at kunne trumfe igennem, så hellere også fremsætte forslag om en lex Nyborg-anlægslov (make Nyborg great again).

Ændring af museumsloven skal åbne for udvidede dispensationsmuligheder for formidlingsbyggeri og for en sikkerheds skyld også for ændring af klagenævnets sammensætning. Dette uanset at museumsloven netop har til formål at skåne fortiden af hensyn til fremtiden.

En anlægslov tilsidesætter andre love og altså også museumsloven. Det indebærer bekvemt, at der lukkes af for offentlighedens advarsler og indsigelser.

Tidligere Kulturminister bebudede en undersøgelse af, hvorledes klagenævnets afgørelse kunne omgøres ved lovændring, så projektet trods alt lod sig gennemføre. Politisk benarbejde har nu resulteret i lovforslagene om ændring af museumsloven og en anlægslov. Dette uanset fremhævelse i Notat fra Slots- og Ejendomsstyrelsen til ministeren om, at en ”….ændret lovgivning imidlertid også vil indebære en øget risiko for, at besøgende i større grad mister muligheden for autentisk oplevelse af fortidsminderne…”, ligesom der peges på risikoen for, ” … at massive og måske irreversible formidlingsgreb kan være præget af aktuelle strømninger/tendenser. Store formidlingstiltag, der er interessante på anlægstidspunktet, kan vise sig at være utidssvarende i forhold til eftertidens fortolkning af fortidsmindet.” – Men sligt anfægter åbenbart heller ikke den nye kulturminister.

Med adresse til hvert enkelt folketingsmedlem: Betænk, at alle vi borgere, for hvem bevaring af vore fortidsminder er alvor, må tolke lovforslagene ikke kun en trussel mod Nyborg Slot, men for hele kulturarven. Vi må af vore politikere kunne forvente respekt for vor fælles kulturarv, for faglighed, for demokratiets institutioner og retssamfundets klageinstanser.

Allerede klagenævnet vurderede, at projektet vil kunne medføre en uønsket præcedensvirkning. Så meget desto mere burde der ved behandlingen af lovforslagene lyttes til alarmklokkerne. Hvad vil man sige, når næste region med et for vidtløftigt projekt får visioner om at blive gjort ”great again” på bekostning af kulturarven?

 

Catharina Collet      Niels-Knud Liebgott      Jep Loft      Bonnie R. Mürsch      Claus M. Smidt

 

Læs også her.

Brevet er bragt i Politiken Byrummonotor.

Foreløbige stemmetal pr. 26/2 – 2022

Vi stemmer i hele februar måned.

Du kan stemme her.

VÆRSTE BYGGERI i 2021 5. feb 13. feb 20. feb 26. feb
Cafeteria og Toilet i Ringsted 105 271 571 691
Viborg – Peak 12 Hotel 217 300 342 366
Fællesbyg Køge Kyst 77 124 154 160
Arkitektskolen Aarhus 67 118 148 156
Ørestads Boulevard 45 9 15 58 89
TBT Tower i Thomas B. Thriges Gade, Odense C. 37 55 70 75
Wake Up Hotel, Borgergade i København 25 51 51 51
P-hus ved Royal Arena i Ørestaden 19 23 44 45
Jacobsens Hus, Ny Carlsbergvej i Valby 21 42 42 44
Brøddan 3, 3740 Svaneke 20 28 41 44
Aurehøj Gymnasiums musiktilbygning i Gentofte 20 33 36 41
Klostergården i Kolding 20 30 30 30
Sundhedshus i Christiansfeld 19 28 28 28
Boligbyggeri ved Lyngby Lokal Station 11 18 23 24
Koldings nye pædagogseminarium 13 22 22 22
Højhus, Tuborg Syd 11 17 22 22
Ny Islands Brygge Skole på Artillerivej 126, Kbh 12 20 20 20
Stemmer i alt 598 924 1131 1217
BEDSTE BYGGERI 2021
Jomfrulågen, Faaborg 157 303 392 421
Villa Landluft, på Skovvangsvej i Aarhus 107 180 244 321
Stenbjerghus, Sydhavn 4, Aabenraa 143 207 280 292
Ny Østergade 24-30, København 115 166 232 247
Allégade 30A og 30B i Tønder 61 157 189 201
Stemmer i alt 583 1013 1337 1482
DÅRLIGSTE KOMMUNE TIL BYBEVARING 2021
Ringsted 137 321 570 676
Aarhus 233 355 438 464
København 183 258 326 345
Stemmer i alt 553 934 1334 1485
I alt for tre afstemninger 1734 2871 3802 4184

AFGIV DINE STEMMER

Man kan stemme på det værste byggeri i 2021 – der er 17 bygninger at vælge imellem

og på det bedste byggeri i 2021 – der er 5 bygninger at vælge imellem

samt på den dårligste kommune til bybevaring i 2021 – der er 3 kommuner at vælge imellem.

Alle har kunnet nominere kandidater,  og alle har stemmeret.  Der kan stemmes i hele februar måned.

 

Afgiv dine stemmer her.

 

© 2024 Arkitekturoprøret

Tema af Anders NorenOp ↑