Debat d 2/2 kl 14

Debat om bymiljø og nybyggeri i København SØNDAG D 2. FEBRUAR 2020 KL 14 På KAYAK BAR, BØRSKAJ 12, 1221 KØBENHAVN K (ved Børsen). Foreningen Arkitekturoprøret inviterer til en debat om bymiljø og nybyggeri i København. Jep Loft fra Arkitekturoprøret vil indlede debatten. Budskabet fra…

Brev til Folketingets Kulturudvalg af 14/1-2020

Folketingets Kulturudvalg. Den 9/1-2020 skrev Arkitekturoprøret følgende brev til Slots- & Kulturstyrelsen: ”Direktør Jesper Hermansen                                                                             Slots- & Kulturstyrelsen Med beklagelse erfarer vi, at The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) under mandat fra EU-kommissionen som et led i EUs “Initiative of the European Year…

Brev til Slots- & Kulturstyrelsen af 9/1-2020

Direktør Jesper Hermansen                                                                               9/1-2020 Slots- & Kulturstyrelsen Med beklagelse erfarer vi, at The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) under mandat fra EU-kommissionen som et led i EUs “Initiative of the European Year of Cultural Heritage 2018” har fremsat en række anbefalinger vedrørende bevaring…

SN.DK 30/12-2019

Debat Gribskov – 30. december 2019 kl. 10:14 Af Jep Loft, Formand for Arkitektur                 Hvor er det dog fantasiløst, at der skal bygges rækkehuse på Irmagrunden i Gilleleje. Det er en enestående beliggenhed, hvor der kunne skabes en brygge ud mod Søborg Kanal til gavn…