Debat d 2/2 kl 14

Debat om bymiljø og nybyggeri i København SØNDAG D 2. FEBRUAR 2020 KL 14 På KAYAK BAR, BØRSKAJ 12, 1221 KØBENHAVN K (ved Børsen). Foreningen Arkitekturoprøret inviterer til en debat om bymiljø og nybyggeri i København. Jep Loft fra Arkitekturoprøret vil indlede debatten. Budskabet fra…

Facebook d 23/1 – 2020

Bedre Bymiljø i Horsens 23. januar kl. 23.27 Stående klapsalver til Jep Loft efter hans foredrag på VIA d. 22. januar.Der var en velbegrundet opsang til bl.a. politikerne, forvaltninger, investorer m.m. om tidens trend med kedelige nybyggerier uden miljø og rum for ophold.Han gik også…

Brev til Folketingets Kulturudvalg af 14/1-2020

Folketingets Kulturudvalg. Den 9/1-2020 skrev Arkitekturoprøret følgende brev til Slots- & Kulturstyrelsen: ”Direktør Jesper Hermansen                                                                             Slots- & Kulturstyrelsen Med beklagelse erfarer vi, at The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) under mandat fra EU-kommissionen som et led i EUs “Initiative of the European Year…

Brev til Slots- & Kulturstyrelsen af 9/1-2020

Direktør Jesper Hermansen                                                                               9/1-2020 Slots- & Kulturstyrelsen Med beklagelse erfarer vi, at The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) under mandat fra EU-kommissionen som et led i EUs “Initiative of the European Year of Cultural Heritage 2018” har fremsat en række anbefalinger vedrørende bevaring…

SN.DK 30/12-2019

Debat Gribskov – 30. december 2019 kl. 10:14 Af Jep Loft, Formand for Arkitektur                 Hvor er det dog fantasiløst, at der skal bygges rækkehuse på Irmagrunden i Gilleleje. Det er en enestående beliggenhed, hvor der kunne skabes en brygge ud mod Søborg Kanal til gavn…