Lad os bygge smukt igen

Måned: januar 2020

Debat d. 2/2 kl 14. Kan vi bygge bro over arkitekturkløften?

Debat om bymiljø og nybyggeri i København

SØNDAG D 2. FEBRUAR 2020 KL 14

På KAYAK BAR, BØRSKAJ 12, 1221 KØBENHAVN K (ved Børsen).

 

Foreningen Arkitekturoprøret inviterer til en debat om bymiljø og nybyggeri i København. Jep Loft fra Arkitekturoprøret vil indlede debatten. Budskabet fra Arkitekturoprørets side er, at der ikke passes godt nok på de gamle bykerner, og at de nye bydele savner liv og atmosfære.

Derefter er der en paneldebat med deltagelse af bl.a. Claus M. Smidt fra Gamle Bygningers Bevaring, Jakob Lange fra Foreningen Hovedstadens Forskønnelse, Holger Dahl fra Berlingske, Karsten Ifversen fra Politiken og Jep Loft. Ordstyrer er Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg.

Der sluttes af med en åben debat, hvori alle kan deltage.

Der er ikke tale om en arkitekturdebat, men om en debat om attraktive bymiljøer. Indre By Lokaludvalg har ydet støtte til arrangementets gennemførelse.

Kom og vær med til at bygge bro mellem fagfolk og lægfolk.

Arrangementet er gratis.

Tilmelding på Facebook: https://www.facebook.com/groups/ArkitekturoproretDanmark/

 

Foredrag i Horsens. Facebookopslag d. 23/1 – 2020.

Bedre Bymiljø i Horsens 23. januar kl. 23.27

 

 

Stående klapsalver til Jep Loft efter hans foredrag på VIA d. 22. januar.
Der var en velbegrundet opsang til bl.a. politikerne, forvaltninger, investorer m.m. om tidens trend med kedelige nybyggerier uden miljø og rum for ophold.
Han gik også tilbage i tiden med eksempler på smukke gademiljøer der den dag i dag, fortsat lider under at enkelte nybyggerier har ødelagt smukke gamle bykerne og torve i adskillige danske provinsbyer.
Eksempelvis var der mange pengeinstitutter der for 40-50 år siden opførte nye kontorbygninger i byernes centrum med en bygningsmæssig arkitektur der på ingen måde harmonerede med de eksisterende miljøer.
En anden opsang handlede om det faktum, at rigtig mange havnebyer har opført nybyggeri på havne arealer som massive, kedelige, ensformige høj- og punkthuse som absolut ingen relationer har til et havne miljø. De samme bygningerne kunne jo også have været opført i Herlev eller Brøndby. Resultatet af disse “fejl placeret” byggerier er et “dødt” byrum uden mennesker og miljø og uden fornemmelse af at du faktisk bor i en havneby.

Brev til Folketingets Kulturudvalg af 14/1-2020

Folketingets Kulturudvalg.

Den 9/1-2020 skrev Arkitekturoprøret følgende brev til Slots- & Kulturstyrelsen:

”Direktør Jesper Hermansen                                                                            

Slots- & Kulturstyrelsen

Med beklagelse erfarer vi, at The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) under mandat fra EU-kommissionen som et led i EUs “Initiative of the European Year of Cultural Heritage 2018” har fremsat en række anbefalinger vedrørende bevaring af kulturarven. Anbefalingerne skal følges, hvis der søges støtte fra EU.

Om restaurering af fortidsminder hedder det bl.a.: “When new parts/elements are necessary, a project shall use contemporary design adding new value and/or use while respecting the existing ones”.

Arkitekturoprøret tager skarpt afstand fra kravet om, at nye dele skal bygges i ”contemporary design”. Det er det, der nu sker med byggeriet ved Nyborg Slot – et projekt, der tivoliserer og ødelægger det gamle borganlæg. 

Dette initiativ synes at bygge videre på §9 i ICOMOS’ Venedig-charter fra 1964, som lyder:

“The process of restoration is a highly specialized operation. Its aim is to preserve and reveal the aesthetic and historic value of the monument and is based on respect for original material and authentic documents. It must stop at the point where conjecture begins, and in this case moreover any extra work which is indispensable must be distinct from the architectural composition and must bear a contemporary stamp. The restoration in any case must be preceded and followed by an archaeological and historical study of the monument”.

Nøgleordet her var ‘conjecture’, dvs formodninger eller gætteri. Det er vores opfattelse, at §9 er blevet overfortolket i Danmark – bl.a. måske på Koldinghus. Der ville ikke have været tale om gætteri, hvis man havde genskabt slottet, som det så ud ved branden i 1808. Der er risiko for, at den nye ordlyd vil kunne legitimere flere eksperimenter (eller ’satsninger’, som Styrelsen selv kalder det) i stil med Nyborg Slot.

Vi opfordrer til, at Danmark gør indsigelse mod forslaget fra ICOMOS. Hvis der bliver nogen form for høringsrunde i forbindelse med den videre sagsbehandling, vil vi gerne inddrages.

I 1902 styrtede campanilen på Markuspladsen i Venedig sammen. Hvis ulykken skulle ske igen, og man følger ICOMOS-principperne, kan pladsen komme til at se ud som vist på dette billede:

Foto: Future of Places Research Network 

Med venlig hilsen

For Arkitekturoprøret

Jep Loft, formand”

Styrelsen svarede i brev af d. 10/1-2020 bl.a.:

”Da der er tale om anbefalinger og vejledning, som er resultat af arbejdet i en ekspert-gruppe, er det ikke relevant at gøre indsigelse mod indholdet i dokumentet, ligesom det ikke forventes at komme i høring.”

Dette svar undrer os. Man skulle formode, at EU-kommissionen vil tage stilling til den rapport, som ICOMOS har udarbejdet under kommissionens mandat. Som ordlyden er nu, kan Danmark ikke få EU-støtte til restaureringsarbejder, medmindre anvisningerne følges. Det kan ikke være rigtigt, at det ikke skulle være relevant at tage stilling. Er dette overhovedet et område, hvor EU skal diktere spillereglerne?

Da Venedig-chartret blev udarbejdet i 1964, deltog Harald Langberg i arbejdsgruppen som repræsentant for Danmark. I den nye arbejdsgruppe har Danmark ikke været repræsenteret.

Vi opfordrer Kulturudvalget til at tage sagen op og henviser i øvrigt til denne artikel:  https://foprn.org/2020/01/06/reactionary-modernism-strikes-again/.

En kopi af dette brev er sendt til kulturminister Joy Mogensen.

Med venlig hilsen

For Arkitekturoprøret

Jep Loft

www.arkitekturoproeret.dk

https://www.facebook.com/groups/ArkitekturoproretDanmark/

Byvandring i København. Artikel i Cityavisen d. 15/1-2020.

»Hvorfor skaber man steder i byen, hvor ingen vil opholde sig?«

AF CHRISTIAN M. OLSEN
cmo@minby.dk
»Hvis ikke vi stopper op og tænker os om, risikerer vi at ende med en by, som ingen gider at opholde sig i.«

Jep Loft kerer sig om København som den levende by, den er, hvor den er bedst. Med bymiljø og pladser, hvor mennesker mødes og gerne vil være. Han sidder i Indre By Lokaludvalg, og så er han formand for Arkitekturoprøret – en forening, der har kastet sig ind i kampen for at bevare de historiske bykerner og for at få nybyggeri til at passe bedre ind i de eksisterende omgivelser. »Hvis du har en masse fine huse omkring en plads, kan ét nyt byggeri ødelægge det for alle de andre,« siger Jep Loft og nævner både Kultorvet og Gammeltorv som eksempler.
»Skønheden består af fraværet af det grimme,« siger han.


Stikker snuden frem
Foreningen er en dansk gren af et oprindeligt svensk initiativ, og med godt 3.700 medlemmer mærker Jep Loft en større og større opbakning.
Men det er også sin sag at stikke snuden frem og råbe op om noget, de fleste har en mening om.
»Derfor vil vi helst ikke tale om arkitektur. Vi vil i stedet tale om bymiljø. Et godt bymiljø skaber velvære og tryghed,« siger Jep Loft, der selv er jurist og i denne sammenhæng ’lægmand’, som han udtrykker det.
»Der er en kløft mellem magtfolkene, altså arkitekter, bygherrer, politikere og forvaltningsfolk på den ene side og så lægfolk på den anden side, som ikke har nogen magt, ikke har nogen håndtag at trække i,« siger Jep Loft.
»Derfor er det nødvendigt, at vi samler os og råber op, hvor det er nødvendigt,« siger han.


Bevarende lokalplan
Sammen med Indre By Lokaludvalg kæmper han for en bevarende lokalplan for Middelalderbyen, der gør, at der ikke bare kan bygges hvad som helst, hvor som helst, men at arkitekterne skal tage hensyn til de omkringliggende bygninger.
»Flere steder i byen har man ’fyldt op’ i smukke karreer med nogle kasser, der slet ikke passer ind i miljøet. Hvorfor skaber man steder i byen, hvor ingen vil opholde sig?«
Men skal der ikke være plads til ny arkitektur?
»Jo, det skal der, men skal den nødvendigvis være i områder, hvor den kommer til at ødelægge det samlede bymiljø?« spørger Jep Loft.


Debat på Kayak Bar
Søndag 2. februar arrangerer han og Arkitekturoprøret en debateftermiddag på Kayak Bar, hvor netop bymiljø og nybyggeri er på dagsordenen.
Med udgangspunkt i Arkitekturoprørets holdninger er der lagt op til en debat med blandt andet Hovedstadens Forskønnelse og arkitekturjournalister i panelet. Derefter er der lagt op til debat med deltagerne.
»Jeg håber, at vi kan få en god og sund debat, hvor der er plads til at sige sin mening uden at få at vide, at ’det har du ikke forstand på, for du er ikke arkitekt’. Vi vil gerne sætte fokus på, hvad der gør folk glade, og hvad der gør dem trygge,« siger han og håber, at foreningen kan påvirke politikere og beslutningstagere.
»Der var en gang, at man rettede Skjern Å ud. Det erkendte man, var en fejl, og nu skal den genskabes som den var. På samme måde håber jeg, at man vil indse, hvordan bymiljøet mange steder er blevet ødelagt og vil forsøge at genskabe det,« siger Jep Loft.


Jep Loft kæmper i foreningen Arkitek-turoprøret og i Indre By Lokaludvalg for et bedre bymiljø. Snart arrangerer foreningen debatmøde på Kayak Bar og håber på, at mange vil blande sig i den hede debat.
»Hvorfor skaber man steder i
byen, hvor ingen vil opholde sig?«


ARKITEKTUROPRØRET LÆGGER OP TIL DEBAT OM GODT BYMILJØ
Debat om bymiljø og nybyggeri

Debatten finder sted søndag 2. februar kl. 14 på Kayak Bar, Børskaj 12, København K (ved Børsen)

Jep Loft fra Arkitekturoprøret vil indlede debatten. Derefter er der en paneldebat med deltagelse af bl.a. Claus M. Smidt fra Gamle Bygningers Bevaring, Jakob Lange fra Foreningen Hovedstadens Forskønnelse, arkitekturjournalist Holger Dahl fra Berlingske, arkitekturredaktør Karsten Ifversen fra Politiken og Jep Loft.

Der sluttes af med en åben debat, hvor alle kan deltage.
Der er ikke tale om en arkitekturdebat, men om en debat
om attraktive bymiljøer.

Der er gratis adgang.
»Et godt bymiljø skaber velvære og tryghed,« siger Jep Loft, der er formand for Arkitekturoprøret.

Hvis du har en masse fine huse omkring en plads, kan ét nyt byggeri ødelægge det for alle de andre.

Deltag i debatten på facebook: Hvor er byens bedste bymiljø? facebook.com/cityavisen


DIN MENING!

Brev til Slots- & Kulturstyrelsen af 9/1-2020

Direktør Jesper Hermansen                                                                               9/1-2020

Slots- & Kulturstyrelsen

Med beklagelse erfarer vi, at The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) under mandat fra EU-kommissionen som et led i EUs “Initiative of the European Year of Cultural Heritage 2018” har fremsat en række anbefalinger vedrørende bevaring af kulturarven. Anbefalingerne skal følges, hvis der søges støtte fra EU.

Om restaurering af fortidsminder hedder det bl.a.: “When new parts/elements are necessary, a project shall use contemporary design adding new value and/or use while respecting the existing ones”.

Arkitekturoprøret tager skarpt afstand fra kravet om, at nye dele skal bygges i ”contemporary design”. Det er det, der nu sker med byggeriet ved Nyborg Slot – et projekt, der tivoliserer og ødelægger det gamle borganlæg. 

Dette initiativ synes at bygge videre på §9 i ICOMOS’ Venedig-charter fra 1964, som lyder:

“The process of restoration is a highly specialized operation. Its aim is to preserve and reveal the aesthetic and historic value of the monument and is based on respect for original material and authentic documents. It must stop at the point where conjecture begins, and in this case moreover any extra work which is indispensable must be distinct from the architectural composition and must bear a contemporary stamp. The restoration in any case must be preceded and followed by an archaeological and historical study of the monument”.

Nøgleordet her var ‘conjecture’, dvs formodninger eller gætteri. Det er vores opfattelse, at §9 er blevet overfortolket i Danmark – bl.a. måske på Koldinghus. Der ville ikke have været tale om gætteri, hvis man havde genskabt slottet, som det så ud ved branden i 1808. Der er risiko for, at den nye ordlyd vil kunne legitimere flere eksperimenter (eller ’satsninger’, som Styrelsen selv kalder det) i stil med Nyborg Slot.

Vi opfordrer til, at Danmark gør indsigelse mod forslaget fra ICOMOS. Hvis der bliver nogen form for høringsrunde i forbindelse med den videre sagsbehandling, vil vi gerne inddrages.

I 1902 styrtede campanilen på Markuspladsen i Venedig sammen. Hvis ulykken skulle ske igen, og man følger ICOMOS-principperne, kan pladsen komme til at se ud som vist på dette billede:

Med venlig hilsen

For Arkitekturoprøret

Jep Loft, formand

Trist byggeri ved Søborg Kanal i Gilleleje. SN.DK 30/12-2019.

Debat Gribskov – 30. december 2019 kl. 10:14

Af Jep Loft, Formand for Arkitektur                

Hvor er det dog fantasiløst, at der skal bygges rækkehuse på Irmagrunden i Gilleleje. Det er en enestående beliggenhed, hvor der kunne skabes en brygge ud mod Søborg Kanal til gavn for hele byen. Tænk, hvis vi fik en husrække med både beboelse, butikker og caféer så tæt på byens centrale torv. Et lille Nyhavn. Se på, hvordan turister flokkes ved kanalens udløb i havnen. Lad os få nogle fine byhuse som dem, der omkranser stejlepladsen. De ville sikkert blive mere eftertragtede end de triste rækkehuse. Der skabes beliggenhedsværdi, når der bygges i stedets ånd, og ikke efter tidens tilfældige mode.

Jep Loft

Formand for Arkitekturoprøret.

© 2024 Arkitekturoprøret

Tema af Anders NorenOp ↑