»Hvorfor skaber man steder i byen, hvor ingen vil opholde sig?«

AF CHRISTIAN M. OLSEN
cmo@minby.dk
»Hvis ikke vi stopper op og tænker os om, risikerer vi at ende med en by, som ingen gider at opholde sig i.«

Jep Loft kerer sig om København som den levende by, den er, hvor den er bedst. Med bymiljø og pladser, hvor mennesker mødes og gerne vil være. Han sidder i Indre By Lokaludvalg, og så er han formand for Arkitekturoprøret – en forening, der har kastet sig ind i kampen for at bevare de historiske bykerner og for at få nybyggeri til at passe bedre ind i de eksisterende omgivelser. »Hvis du har en masse fine huse omkring en plads, kan ét nyt byggeri ødelægge det for alle de andre,« siger Jep Loft og nævner både Kultorvet og Gammeltorv som eksempler.
»Skønheden består af fraværet af det grimme,« siger han.


Stikker snuden frem
Foreningen er en dansk gren af et oprindeligt svensk initiativ, og med godt 3.700 medlemmer mærker Jep Loft en større og større opbakning.
Men det er også sin sag at stikke snuden frem og råbe op om noget, de fleste har en mening om.
»Derfor vil vi helst ikke tale om arkitektur. Vi vil i stedet tale om bymiljø. Et godt bymiljø skaber velvære og tryghed,« siger Jep Loft, der selv er jurist og i denne sammenhæng ’lægmand’, som han udtrykker det.
»Der er en kløft mellem magtfolkene, altså arkitekter, bygherrer, politikere og forvaltningsfolk på den ene side og så lægfolk på den anden side, som ikke har nogen magt, ikke har nogen håndtag at trække i,« siger Jep Loft.
»Derfor er det nødvendigt, at vi samler os og råber op, hvor det er nødvendigt,« siger han.


Bevarende lokalplan
Sammen med Indre By Lokaludvalg kæmper han for en bevarende lokalplan for Middelalderbyen, der gør, at der ikke bare kan bygges hvad som helst, hvor som helst, men at arkitekterne skal tage hensyn til de omkringliggende bygninger.
»Flere steder i byen har man ’fyldt op’ i smukke karreer med nogle kasser, der slet ikke passer ind i miljøet. Hvorfor skaber man steder i byen, hvor ingen vil opholde sig?«
Men skal der ikke være plads til ny arkitektur?
»Jo, det skal der, men skal den nødvendigvis være i områder, hvor den kommer til at ødelægge det samlede bymiljø?« spørger Jep Loft.


Debat på Kayak Bar
Søndag 2. februar arrangerer han og Arkitekturoprøret en debateftermiddag på Kayak Bar, hvor netop bymiljø og nybyggeri er på dagsordenen.
Med udgangspunkt i Arkitekturoprørets holdninger er der lagt op til en debat med blandt andet Hovedstadens Forskønnelse og arkitekturjournalister i panelet. Derefter er der lagt op til debat med deltagerne.
»Jeg håber, at vi kan få en god og sund debat, hvor der er plads til at sige sin mening uden at få at vide, at ’det har du ikke forstand på, for du er ikke arkitekt’. Vi vil gerne sætte fokus på, hvad der gør folk glade, og hvad der gør dem trygge,« siger han og håber, at foreningen kan påvirke politikere og beslutningstagere.
»Der var en gang, at man rettede Skjern Å ud. Det erkendte man, var en fejl, og nu skal den genskabes som den var. På samme måde håber jeg, at man vil indse, hvordan bymiljøet mange steder er blevet ødelagt og vil forsøge at genskabe det,« siger Jep Loft.


Jep Loft kæmper i foreningen Arkitek-turoprøret og i Indre By Lokaludvalg for et bedre bymiljø. Snart arrangerer foreningen debatmøde på Kayak Bar og håber på, at mange vil blande sig i den hede debat.
»Hvorfor skaber man steder i
byen, hvor ingen vil opholde sig?«


ARKITEKTUROPRØRET LÆGGER OP TIL DEBAT OM GODT BYMILJØ
Debat om bymiljø og nybyggeri

Debatten finder sted søndag 2. februar kl. 14 på Kayak Bar, Børskaj 12, København K (ved Børsen)

Jep Loft fra Arkitekturoprøret vil indlede debatten. Derefter er der en paneldebat med deltagelse af bl.a. Claus M. Smidt fra Gamle Bygningers Bevaring, Jakob Lange fra Foreningen Hovedstadens Forskønnelse, arkitekturjournalist Holger Dahl fra Berlingske, arkitekturredaktør Karsten Ifversen fra Politiken og Jep Loft.

Der sluttes af med en åben debat, hvor alle kan deltage.
Der er ikke tale om en arkitekturdebat, men om en debat
om attraktive bymiljøer.

Der er gratis adgang.
»Et godt bymiljø skaber velvære og tryghed,« siger Jep Loft, der er formand for Arkitekturoprøret.

Hvis du har en masse fine huse omkring en plads, kan ét nyt byggeri ødelægge det for alle de andre.

Deltag i debatten på facebook: Hvor er byens bedste bymiljø? facebook.com/cityavisen


DIN MENING!