Påtænkt højhus                                          Rudkøbing Havn

Rudkøbing, Langelands hovedstad, er en af de bedst bevarede gamle købstæder i landet. Trods et par små gadegennembrud og lidt P-pladser og supermarkeder nord for hovedgaden er byens historiske struktur og bebyggelse utroligt velbevaret – lige fra 1700-tallets store købmandsgårde til 1950´ernes første velfærdsbyggeri. Det samme gælder havnen, som gennem 1800-tallet og starten af 1900-tallet voksede på begge sider af den middelalderlige skibsbro.

I modsætning til alt for mange andre havne er Rudkøbing Havn indtil nu blevet forskånet for større ulykker. Den lokale korn- og foderstof byggede i 1961 en af de sædvanlige tårnsiloer, som nok sprænger alle proportioner, men næsten er ikonisk for provinshavne. Og to frøhandelspakhuse fra 1933 blev i 2005 henholdsvis indrettet til ferielejligheder og erstattet af et lejlighedskompleks i 4 etager, som nok er massivt, men af akkurat samme størrelse som det nedrevne pakhus.

Men nu er freden måske forbi. På et tidspunkt, hvor man allerede i ikke få danske byer fortryder, at højt spekulationsbyggeri har ødelagt havnemiljøerne, er en lokal investor kommet haltende bagefter alle andre og vil bygge et højhus på 12 etager i den mest historiske del af havnen: på sydkajen af det ældste bassin fra 1825, lige op ad kajen for bevaringsværdige fartøjer.

Selv om Rudkøbings indre by i 2009 fik en bevarende lokalplan (som stort set er blevet overholdt), og selv om både borgere og bevaringsforeningen har fortalt, skrevet og gået i aktion for det historiske havnemiljø, er et flertal i kommunalbestyrelsen ”positive” over for højhusplanen. Provinsielt benovede over et symbol på ”vækst og udvikling” og angste for at bremse noget ”nyt”. Det er ikke fordi det nye højhus arkitektur er særligt grimt; det er den sædvanlige banale omgang. Men et højhus på det sted vil smadre det historiske havnemiljø, skygge for bevaringsværdige bygninger ved havnen og ikke mindst ændre byens profil set både fra land og vand. Rudkøbings indre by har stadig kirketårnet og den fredede bymølle som centrale punkter. Kun tårnsiloen på havnen sprænger skalaen – men den står til nedrivning efter 2030. Vi er ikke imod nybyggeri på stedet, men det må respektere den eksisterende lokalplan, der kun giver mulighed for 3-4 etager.

Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø er, sammen med en række lokale foreninger og borgere, gået til kamp mod projektet. Og vi har henvendt os både til Sammenslutningen for Bygnings- og Landskabskultur, Kulturarv Fyn (som allerede har svaret), Realdania (som har støttet flere bymidteprojekter i byen), Slots- og Naturstyrelsen og Geopark Det sydfynske Øhav (hvor Langeland er med, men åbenbart ikke føler sig forpligtet til at bevare oplevelsen af de sydfynske farvande).

Peter Dragsbo, 7.3.2023