Arkitekturoprøret har rejst sagen om de fjernede brosten i Gernersgade og modtaget nedenstående svar fra stadsarkitekten:

ons. 21. apr. kl. 10.43

Kære Jep

Tak for sidst og tak for din mail om denne sag. Jeg er enig i at dette lyder som en meget dårlig bevarelse af de smukke kulturmiljøer omkring Nyboder. Jeg prøver at grave lidt i sagen og finde hvad der er op og ned. Det kan være at der er en teknisk forklaring jeg ikke lige kan gennemskue.

Til almen orientering gør TMF ofte det i andre sager at materialer mellemdeponeres på Selinevej hvor vi har et stort materialedepot. Det er fx sket ifm ombygningen på Carlsberg, hvor de gamle brosten efterfølgende skal tilbage på vejen op mod elefantporten. Måske er det dette som er i gang? Jeg undersøger og vender tilbage.
Med venlig hilsen
Camilla van Deurs
Stadsarkitekt
Byens Udvikling
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen