Lad os bygge smukt igen

Tag: brosten

KORRESPONDANCE MED TEKNIK- OG MILJØBORGMESTEREN OM GERNERSGADE

 

Fra: “borgmesteren@tmf.kk.dk” <borgmesteren@tmf.kk.dk>
Dato: onsdag den 2. juni 2021 kl. 08.31
Til: Lean Milo <lm@leanmilo.dk>
Emne: Svar på opfølgende henvendelse om renovering af Gernersgade (2021-0147402)
Kære Lean Milo

Tak for din opfølgende henvendelse. Igen har du skrevet til hele Teknik- og Miljøudvalget og jeg svarer derfor som formand for udvalget. Det betyder også, at din henvendelse og dette svar vil blive sendt til de øvrige medlemmer af udvalget, der kan reagere af egen drift.

På vegne af udvalget vil jeg gerne sige tak for orienteringen. Jeg kan oplyse om, at hele udvalget i går blev orienteret om, hvad der skal til, hvis brostenen skal reetableres. Jeg vil for god ordens skyld gerne gentage processen her.

Først skal der stilles medlemsforslag af et TMU medlem om at brostenen skal reetableres, dernæst skal forslaget behandles i udvalget, og hvis der findes flertal, kan sagen gå sin videre gang. Det indbefatter dog, at der blandt de partier, der indgår budgetaftalen for 2022, opnås enighed om, at der skal afsættes midler til reetablering af brostenene.

Med venlig hilsen

Ninna Hedeager Olsen

Teknik- og Miljøborgmester
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE

 

SVAR FRA LEAN MILO:

Kære Ninna Hedeager Olsen,
Tak for svar på min mail. Det lyder til at vi er havnet I en gang bureaukrati, og håber vi kan arbejde mere smidigt i denne sag.
Vi er blevet oplyst fra brolægningsfirma at det vil koste kr. 400-600.000,- at reetablere gaden med de brosten man har fjernet. Vi afventer i skrivende stund skriftlig tilbud på opgaven.
Vil der være plads i det eksisterende budget, og vilje hos formanden, til at vi finder disse penge?
Min vurdering er, at TMU med en beslutning om at fortsætte renoveringsprojektet og beholde de eksisterende brosten som vil komme frem under det lag asfalt der fjernes i 2. Del af Gernersgade, at man kan spare tilsvarende beløb. Spar på asfalten, og behold eksisterende belægning = flere resourcer til andre formål.
Tak for den konstruktive dialog, og selvom vi muligvis er havnet I en “bureaukratisk tidsrøver proces”, syntes jeg både du og din forvaltning har taget vores henvendelser seriøst.
Ser frem til at høre fra dig på ovenstående forslag.
NB! De involverede beboere i området er cc. Den mail.
Med Venlig Hilsen
 
Lean Milo
Medlem af indre by lokaludvalg

MAIL FRA KØBENHAVNS STADSARKITEKT OM BROSTENENE I GERNERSGADE.

Arkitekturoprøret har rejst sagen om de fjernede brosten i Gernersgade og modtaget nedenstående svar fra stadsarkitekten:

ons. 21. apr. kl. 10.43

Kære Jep

Tak for sidst og tak for din mail om denne sag. Jeg er enig i at dette lyder som en meget dårlig bevarelse af de smukke kulturmiljøer omkring Nyboder. Jeg prøver at grave lidt i sagen og finde hvad der er op og ned. Det kan være at der er en teknisk forklaring jeg ikke lige kan gennemskue.

Til almen orientering gør TMF ofte det i andre sager at materialer mellemdeponeres på Selinevej hvor vi har et stort materialedepot. Det er fx sket ifm ombygningen på Carlsberg, hvor de gamle brosten efterfølgende skal tilbage på vejen op mod elefantporten. Måske er det dette som er i gang? Jeg undersøger og vender tilbage.
Med venlig hilsen
Camilla van Deurs
Stadsarkitekt
Byens Udvikling
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen

© 2021 Arkitekturoprøret

Tema af Anders NorenOp ↑