Borgmesteren TMF <borgmesteren@tmf.kk.dk>

14. nov. kl. 09.46

Kære Jep Loft

Jeg vil igen takke for din henvendelse og det artikeluddrag du gav mig under mødet i Indre By Lokaludvalg. Jeg er helt enig i, at Københavns indre by er noget ganske særligt som vi skal passe på. 

Teknik- og Miljøudvalget drøftede i december 2018 spørgsmålet om bevarende lokalplaner.

Som jeg også fortalte på mødet i Indre by Lokaludvalg, er der en bred forståelse i det nuværende udvalg, om værdien i bevarelse af historiske bymiljøer. Nogle steder kan lokalplansarbejde være den rigtige løsning til at undgå, at vores lokale værdier forsvinder. Hvis vi skal dække hele byen med lokalplaner, der hvor vi ikke ønsker at bygge mere, vil det kræve mange flere ansatte i lokalplanafdelingen, hvis der også skal være lokalplaner for de steder i byen, hvor vi ønsker at bygge. Jeg tror dog, at flere partier efterhånden overvejer, hvordan vi kan sætte flere ressourcer af til flere lokalplaner – også i den ældre del af byen, hvor vi ønsker at passe på byen, som den ser ud nu.

Det håber jeg meget, at du også vil være med til at opfordre flere partier til at gå ind i, da det vil kræve midler til budgetforhandlingerne. 

Med venlig hilsen

Ninna Hedeager Olsen

Teknik- og Miljøborgmester
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE

Københavns Rådhus, 1.sal vær.36
1599 København V