Lad os bygge smukt igen

Tag: ninna hedeager

Brev fra Borgmester Ninna Hedeager Olsen

Borgmesteren TMF <borgmesteren@tmf.kk.dk>

14. nov. kl. 09.46

Kære Jep Loft

Jeg vil igen takke for din henvendelse og det artikeluddrag du gav mig under mødet i Indre By Lokaludvalg. Jeg er helt enig i, at Københavns indre by er noget ganske særligt som vi skal passe på. 

Teknik- og Miljøudvalget drøftede i december 2018 spørgsmålet om bevarende lokalplaner.

Som jeg også fortalte på mødet i Indre by Lokaludvalg, er der en bred forståelse i det nuværende udvalg, om værdien i bevarelse af historiske bymiljøer. Nogle steder kan lokalplansarbejde være den rigtige løsning til at undgå, at vores lokale værdier forsvinder. Hvis vi skal dække hele byen med lokalplaner, der hvor vi ikke ønsker at bygge mere, vil det kræve mange flere ansatte i lokalplanafdelingen, hvis der også skal være lokalplaner for de steder i byen, hvor vi ønsker at bygge. Jeg tror dog, at flere partier efterhånden overvejer, hvordan vi kan sætte flere ressourcer af til flere lokalplaner – også i den ældre del af byen, hvor vi ønsker at passe på byen, som den ser ud nu.

Det håber jeg meget, at du også vil være med til at opfordre flere partier til at gå ind i, da det vil kræve midler til budgetforhandlingerne. 

Med venlig hilsen

Ninna Hedeager Olsen

Teknik- og Miljøborgmester
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE

Københavns Rådhus, 1.sal vær.36
1599 København V

Brev til borgmester Ninna Hedeager Olsen

Borgmester                                                                                     Kbh d. 30/10-2019

Ninna Hedeager Olsen.

Kære Ninna Hedeager Olsen.

Som borgmester for Teknik og Miljø i København har De sandsynligvis et større ansvar for forvaltningen af vores kulturarv end nogen anden person i Danmark. Bymiljøerne er vores vigtigste kulturarv, og København råder over de mest værdifulde i landet.

Jeg håber, at De vil læse vedlagte uddrag af en artikel af den anerkendte, nu afdøde, engelske arkitekturhistoriker Giles Worsley. Han beskriver på elegant vis, hvad der gør Københavns Indre By til noget særligt i Europa og dermed i hele Verden.

Jeg vedlægger i den sammenhæng to breve i sagen om ombygning af Bremerholm 33. Vi frygter, at Deres forvaltning ikke til fulde har forstået betydningen af, at vi bevarer byens særpræg. Det lyder pænt, når man i byggesager vil tage udgangspunkt i den enkelte situation og sammenhængen, men erfaringen viser noget helt andet. For eksempel passer de nye huse i Toldbodgade 13 og Nansensgade 57 overhovedet ikke til deres omgivelser. Hvis de andre huse i gaderne så ligesådan ud, ville bymiljøerne være ødelagt.

Der er brug for bevarende lokalplaner for hele Indre By. En skærpet lokalplanpligt er ikke nok – som eksemplerne viser. Lokalplanerne bør foreligge, inden byggesagerne opstår. Kommer de efterfølgende, er det som regel for sent. Og der er brug for, at forvaltningen i højere grad efterlever ånden i kommunens arkitekturpolitik, når det gælder nybyggeri i de sårbare bymiljøer. Tidsånden har ændret sig. Som det fremgår af Lokaludvalgets borgerpanelundersøgelse om forslag til Kommuneplan 2019, ønsker et stort flertal af byens borgere at passe bedre på byen.

Med venlig hilsen

Jep Loft

© 2024 Arkitekturoprøret

Tema af Anders NorenOp ↑