Borgmester                                                                                     Kbh d. 30/10-2019

Ninna Hedeager Olsen.

Kære Ninna Hedeager Olsen.

Som borgmester for Teknik og Miljø i København har De sandsynligvis et større ansvar for forvaltningen af vores kulturarv end nogen anden person i Danmark. Bymiljøerne er vores vigtigste kulturarv, og København råder over de mest værdifulde i landet.

Jeg håber, at De vil læse vedlagte uddrag af en artikel af den anerkendte, nu afdøde, engelske arkitekturhistoriker Giles Worsley. Han beskriver på elegant vis, hvad der gør Københavns Indre By til noget særligt i Europa og dermed i hele Verden.

Jeg vedlægger i den sammenhæng to breve i sagen om ombygning af Bremerholm 33. Vi frygter, at Deres forvaltning ikke til fulde har forstået betydningen af, at vi bevarer byens særpræg. Det lyder pænt, når man i byggesager vil tage udgangspunkt i den enkelte situation og sammenhængen, men erfaringen viser noget helt andet. For eksempel passer de nye huse i Toldbodgade 13 og Nansensgade 57 overhovedet ikke til deres omgivelser. Hvis de andre huse i gaderne så ligesådan ud, ville bymiljøerne være ødelagt.

Der er brug for bevarende lokalplaner for hele Indre By. En skærpet lokalplanpligt er ikke nok – som eksemplerne viser. Lokalplanerne bør foreligge, inden byggesagerne opstår. Kommer de efterfølgende, er det som regel for sent. Og der er brug for, at forvaltningen i højere grad efterlever ånden i kommunens arkitekturpolitik, når det gælder nybyggeri i de sårbare bymiljøer. Tidsånden har ændret sig. Som det fremgår af Lokaludvalgets borgerpanelundersøgelse om forslag til Kommuneplan 2019, ønsker et stort flertal af byens borgere at passe bedre på byen.

Med venlig hilsen

Jep Loft