BYG NOGET BEDRE PÅ IRMA-GRUNDEN I GILLELEJE

Gilleleje er så heldig at have et vandløb. Det har kun få danske byer. Huse på en kaj eller en brygge kan udgøre et fantastisk bymiljø. Se bare på Nyhavn i København eller Skibbroen i Ribe. For ikke at tale om utallige gamle byer i Central- og Sydeuropa. Nu skal der bygges nyt langs vandløbet, endda lige op til byens centrale torv. Det er en enestående chance, der forspildes.

Det planlagte byggeri i Gilleleje er fantasiløst. Det vil ikke skabe liv eller atmosfære. Det slår det fine bymiljø i stykker. Tænk hvis arkitekter og bygherrer kunne prøve at bygge i stedets ånd i stedet for bevidstløst at bygge i tidens.

Jeg er sikker på, at hvis man byggede en husrække, der skabte et bymiljø, ville kvadratmeterprisen blive højere, uden at byggeriet nødvendigvis ville blive dyrere.

Jep Loft

Formand for Arkitekturoprøret, www.arkitekturoproeret.dk