Lad os bygge smukt igen

Tag: københavns kommune

Endelige resultater af de tre afstemninger

STATUS PR 29/2-2024
ENDELIGE RESULTATER
    Paladsteatret i København
 

KOMMUNE, DER HAR SKADET BYBEVARING MEST i 2023
Procent
København 46
Viborg og Region Midtjylland 17
Skanderborg 16
Mariagerfjord 15
Guldborgsund 6
I alt 100
Se motiveringen for nomineringen af København her.
    Europaplads 6, Aarhus
 

VÆRSTE BYGGERI i 2023
Procent
Europaplads 6, Aarhus 37
Sundkaj 165, København Ø 30
Nyt tårn i Carlsbergbyen 10
Herlev Bymidte 7
Marmorvej 2, København Ø 6
Kalkbrænderiløbskaj, København Nordhavn 4
Grønttrovet, Valby 3
I alt 100
    Rosenkranzgade 24, Aarhus
BEDSTE BYGGERI i 2023
Procent
Rosenkranzgade 24, Aarhus 65
Lille Nyhavn, Skanderborg 27
Vestergade 66 A-C, Svendborg 8
I alt 100
ANTAL AFGIVNE STEMMER I ALT 4175
Se resultaterne af tidligere års afstemninger her.
Se resultatet af den norske afstemning her.

Arkitekturoprøret kæmpede forgæves for at redde Kulbanevej 34 i København.

Vi har modtaget følgende:

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed
Teknik- og Miljøforvaltningen
4. oktober 2023
Sagsnummer:
964527~001

Område for Bygninger
Njalsgade 13

SVAR PÅ INDSIGELSE
Kære Jep Loft

Vi besvarer hermed jeres indsigelse mod nedrivningen af bygning 2 på
adressen Kulbanevej 34., som sendte den 31. august 2023 i forbindelse med
partshøring i perioden fra den 22. august 2023 til 19. september 2023.
I gør indsigelse mod nedrivningen af bygningen, og skriver følgende,

” Vi er imod nedrivning. Meningen med at have bevaringsværdige bygninger er,
at de skal bevares. Bygninger med SAVE-værdierne 2-4 er de bygninger,
som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige
udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. Hvis der
alligevel gives nedrivningstilladelser, har SAVE-systemet ingen værdi. Det
vil være et bevis på, at kommunen ikke kan leve op til sit ansvar for
kulturarven.”

Jeres indsigelse mod projektet er taget til efterretning, jeres indsigelse har
dog ikke ændret vores vurdering, og vi har d.d. meddelt
nedrivningstilladelse til projektet.

København er nomineret til afstemningen om dårligste kommune til bybevaring i 2021.

København er nomineret til afstemningen om dårligste kommune til bybevaring i 2021.

Motivering:

Det bebyggede miljø i København er den vigtigste kulturarv, vi har i Danmark. Københavns Kommune har et særligt ansvar for at beskytte det. De ældre bykvarterer har tilmed det bedste bymiljø er skaber dermed grundlag for borgernes trivsel. Men bymiljøet er for størstedelens vedkommende ubeskyttet mod nedrivninger og utilpasset nybyggeri.

Kommuneplan 2019 siger, at der skal udarbejdes (bevarende?) lokalplaner for Indre By og Christianshavn. Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke leveret; i stedet har den undskyldt sig med manglende bevillinger. Indre By Lokaludvalg har stillet forslag om en billig og effektiv løsning, men forvaltningen er modvillig.  Læs nærmere her.

Kommunen har tilsyneladende ikke ændret holdning siden nedrivningen af Slagtergårdene. I 2021 har vi set nedrivning af det bevaringsværdige baghus i Esplanaden 30:

og den fine tobaksfabrik på Jagtvej:

Nedrivninger resulterer i et ressourcespild og harmonerer ikke med KBH 2025 Klimaplan. Se denne artikel.

Bystyret bør indse, at der er en grænse for, hvor mange der kan bo i kommunen. Man kan ikke blive ved med at bygge nyt, og det nye kan ikke blive billigt; hvis beliggenheden er god, bliver markedsprisen høj. Byggeriet i Fiskerihavnen er et eksempel på, at grænsen er nået. Se denne artikel.

Forvaltningen fjerner de gamle brosten fra gaderne og lægger asfalt i stedet:

Man kan få det indtryk, at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke er opmærksomme på det særlige ansvar for kulturarven, der påhviler Københavns Kommune.

Carlsbergbyen er blevet en skuffelse med mange  kedelige, moderne nybygninger, der har slået det fine miljø i stykker.

Dette hus er nedrevet:           I stedet har vi fået dette: 

Men kommunen har ikke lært af Carlsbergbyen. Fejlene gentages i den kommende Jernbaneby på Vesterbro. Vinderprojektet  bliver til trivielt forstadsbyggeri, selv om bydelen ligger centralt i byen.

 

Lokalplaner for Københavns Middelalderby og Christianshavn.

I forbindelse med vedtagelsen af Københavns kommuneplan 2019 er et ændringsforslag om (bevarende??) lokalplaner for Middelalderbyen og Christianshavn blevet vedtaget. Man skal ikke glæde sig for tidligt. Men dette kunne være det første skridt i retning af den største indsats for bevaring af kulturarven i Danmarkshistorien. Jeg har kæmpet for det i mere end 20 år.

*/ÆF235 fra Enhedslisten /*

Ændringsforslaget blev vedtaget med 29 stemmer imod 23. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, Å, F, C og O.

Imod stemte: A, B, V og I.

© 2024 Arkitekturoprøret

Tema af Anders NorenOp ↑