Her er en række af de sager, som Arkitekturoprøret har arbejdet med i 2023:

Kommune Adresse Sag
Hele landet Afstemning om værste byggeri 2022 Vinder: Kaktustårnene i København
Hele landet Afstemning om bedste byggeri 2022 Vinder: Jernbanegade/Perlegade, Sønderborg
Hele landet Afstemning om dårligste kommune
til bybevaring i 2022
Vinder: HerlevKommune
Ejby Foredrag 10. jan
Hellerup Foredrag for Hemmingwayklubben 1. feb
København Nationalmuseet Møde om museets byggeri 8. marts
København Nationalmuseet Møde om museets byggeri 18. apr
Aalborg Utzoncentret Paneldebat på universitetet 27. april
Palads indsigelse mod nedrivning
Nyborg Nyborg Slot Breve til kulturministeren
Nyborg Nyborg Slot Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 17. maj
København Debat i Vartov om bymiljø 15-maj
Hele landet Brev til Kaare Dybvad Bek om parallelsamfund
Aabenraa Nørreportkvarteret Brev til Teknik- og miljøudvalget 31. maj
København Foredrag hos Videnskabernes Selskab 1. juni
Sæby Havnen Henvendelse til forvaltning om forstadsbyggeri juni
København Lokaludvalget Forslag til Bydelsplan for Indre By
København Henvendelser til pensionsselskaber
København Ingerslevsgade 103 indsigelse mod nedrivning af pumpestation 29. juli
Randers Fjordbyen Brev til Teknik- og miljøudvalget 6. aug
København Møde med Line Barfod og Indre By Lokaludvalg 8. aug
Allerød Møde med Akademikerpension om byggeri 17. aug
København Bredgade 74 A Møde med Designmuseet om det gule hus 23. aug
Rønne Torneværksvej Paneldebat 24. aug
København Kulbanevej 32 indsigelse mod nedrivning 31. aug
København Møde med PFA om byggeri 7. sep
Troense Møde med Praxis Arkitekter om Bredgade 74 A 18. sep
Hjørring Gl. Rådhus Foredrag – Foreningen for bygnings-
og landskabskultur, og Vendsyssel Historiske Museum
19. sep
Hjørring Nyt Rådhus Møde med forvaltningen om Mammutpladsen 20. sep
København Det nye Sølund forsøg på at få ændret facaderne nov
København Jernbanebyen indsigelse mod forstadsbyggeri 8. nov
København Kulturministeriet Møde hos expertgruppen vedr arkitekturpolitik 28. nov
Se nærmere her på hjemmesiden https://www.arkitekturoproeret.dk/