Du kan nå at indsende høringssvar i denne sag om nedrivning her:

Kulbanevej 32 (kk.dk)

Bygningen har en SAVE-værdi 3.

Fristen er d 19/9.

 

Vi har indsendt følgende:

OPRETTET 31. august 2023

INDSENDT AF Jep Loft

VIRKSOMHED / ORGANISATION Arkitekturoprøret

HØRINGSSVAR

Vi er imod nedrivning. Meningen med at have bevaringsværdige bygninger er, at de skal bevares.  Bygninger med SAVE-værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. Hvis der alligevel gives nedrivningstilladelser, har SAVE-systemet ingen værdi. Det vil være et bevis på, at kommunen ikke magter at leve op til sit ansvar for kulturarven.

Det burde slet ikke være nødvendigt med disse høringssvar i sådanne sager. Kommunen bør automatisk give afslag på ansøgninger om nedrivning.