Høringssvar til erhvervsministeren af 19/2-2020

Erhvervsminister Simon Kollerup.                                                        19. februar 2020 Planloven og bygningskulturarven Arkitekturoprøret blev ikke indbudt til at bidrage til udvikling af planlov og plankultur i Danmark. Alligevel sender vi hermed vores tanker. Med ca. 4.000 medlemmer af vores Facebookgruppe er vi Danmarks mest aktive forening…

Foretræde for Folketingets Kulturudvalg d 11/3-2020

Arkitekturoprøret har fået foretræde for Folketingets Kulturudvalg d 11/3-2020 i forbindelse med den nye vejledning fra ICOMOS. Vi har sendt følgende til udvalget: Folketingets Kulturudvalg. Den 9/1-2020 skrev Arkitekturoprøret følgende brev til Slots- & Kulturstyrelsen: ”Direktør Jesper Hermansen                                                                             Slots- & Kulturstyrelsen Med beklagelse erfarer vi,…

Debat d 2/2 kl 14

Debat om bymiljø og nybyggeri i København SØNDAG D 2. FEBRUAR 2020 KL 14 På KAYAK BAR, BØRSKAJ 12, 1221 KØBENHAVN K (ved Børsen). Foreningen Arkitekturoprøret inviterer til en debat om bymiljø og nybyggeri i København. Jep Loft fra Arkitekturoprøret vil indlede debatten. Budskabet fra…

Facebook d 23/1 – 2020

Bedre Bymiljø i Horsens 23. januar kl. 23.27 Stående klapsalver til Jep Loft efter hans foredrag på VIA d. 22. januar.Der var en velbegrundet opsang til bl.a. politikerne, forvaltninger, investorer m.m. om tidens trend med kedelige nybyggerier uden miljø og rum for ophold.Han gik også…

Brev til Folketingets Kulturudvalg af 14/1-2020

Folketingets Kulturudvalg. Den 9/1-2020 skrev Arkitekturoprøret følgende brev til Slots- & Kulturstyrelsen: ”Direktør Jesper Hermansen                                                                             Slots- & Kulturstyrelsen Med beklagelse erfarer vi, at The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) under mandat fra EU-kommissionen som et led i EUs “Initiative of the European Year…

Brev til Slots- & Kulturstyrelsen af 9/1-2020

Direktør Jesper Hermansen                                                                               9/1-2020 Slots- & Kulturstyrelsen Med beklagelse erfarer vi, at The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) under mandat fra EU-kommissionen som et led i EUs “Initiative of the European Year of Cultural Heritage 2018” har fremsat en række anbefalinger vedrørende bevaring…