PLANEN FOR KOKKEDAL STATION 

Hvor er byplanen for stationsområdet i Kokkedal dog fantasiløs. Den ligner noget fra 1960’erne. Her er chancen for at skabe et bymiljø med liv og atmosfære, et bycentrum, der kan være et samlingspunkt for området. Det gør man ikke med store, kasseformede blokke. De er menneskefjendske. Det bliver et mennesketomt og utrygt område.

Der bør skabes et hyggeligt torv og små gader som i en rigtig by. Mange små huse med vinduer, døre og tage som i de gamle bykerner fra før arkitektur-teoretikerne fik magten.

Se på, hvor turister kommer. Hvor der er små caféer og butikker. Det er dér, hvor mennesker kan lide at komme. Det er dér, hvor der er et godt bymiljø. Det skaber tryghed.

Planen for Kokkedal Station er prototypen på en kedelig forstad. Har byplanlæggerne intet lært af de sidste 70 års fiaskoer?

Med venlig hilsen

Jep Loft, formand

Arkitekturoprøret

www.arkitekturoproeret.dk