Vi har en artikel om gode og dårlige bymiljøer (bl.a. Carlsbergbyen og Jernbanebyen) i Politiken Byrummonitor:

Link til artiklen.