Øregaard Gymnasium i Gentofte.

Vi har dette indlæg i Berlingske:

“I Berlingske den 27. maj omtales en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der viser, at indkomstudviklingen i Gentofte er højere end i andre kommuner. Man konkluderer, at vi bevæger os væk fra hinanden og kommer til at bo i et mere opdelt samfund. Vi mister samhørighed med andre befolkningsgrupper.

Problemet med opdeling og parallelsamfund er væsentligt. Det vokser, og det er skræmmende. Men i så høj grad at fokusere på Gentofte Kommune (som i øvrigt sender 62% af sine skatteindtægter videre til andre kommuner) er uhensigtsmæssigt. Problemet opstår, fordi befolkningens flertal foretrækker at bo der, hvor de gode bymiljøer findes. Og det kan der ikke laves om på. Ligesom folk med mange penge køber dyre biler, vælger de også at bo godt. De ønsker hyggelige og trygge omgivelser. Og de fravælger atmosfæreløse forstadskvarterer. Dem er der bygget hundredvis af gennem de seneste mange årtier, men der er kun få i Gentofte.

Så problemet ligger ikke i Gentofte. Det ligger i alle de kommuner, der har bygget (og desværre bliver ved med at bygge) ”moderne” ensformige, kasseformede boligblokke. Meningsmålinger fra de andre nordiske lande viser, at et stort flertal foretrækker byggeri i traditionel stil, og ejendomspriserne beviser, at det samme gælder i Danmark.

Vejen frem er at bygge nye boligkvarterer i traditionel stil i forstæderne, hvor grundpriserne er lave. Det gør man nu i mange andre europæiske lande. På den måde kan der skabes billige boliger, som er attraktive for alle indkomstgrupper, så befolkningen blandes. Og når der er bygget tilstrækkeligt mange, vil presset mod de gode, ældre byområder aftage, med faldende boligpriser til følge. Kunne Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ikke forske i den samfundsgavnlige effekt heraf?

 

Jep Loft

Formand for Arkitekturoprøret”

 

Dokumentation:

Befolkningsflertallet foretrækker klassisk frem for modernistisk byggeri. – Arkitekturoprøret (arkitekturoproeret.dk)

Nye bykvarterer i traditionel eller klassisk stil. – Arkitekturoprøret (arkitekturoproeret.dk)