Lad os bygge smukt igen

Tag: Dårligste kommune til bybevaring

Tidligere vindere af Arkitekturoprørets afstemninger

VINDERE AF ARKITEKTUROPRØRETS TRE ÅRLIGE AFSTEMNINGER

BEDSTE BYGGERI VÆRSTE BYGGERI DÅRLIGSTE KOMMUNE TIL BYBEVARING
2023  

 

Rosenkranzgade 24, Aarhus

Europaplads 6, Aarhus

København

2022

Perlegade/Jernbanegade
Sønderborg

Kaktustårnene
København

Herlev

2021

Jomfrulågen,
Faaborg

Pavillonen,
Torvet i Ringsted

Ringsted

2020

Kullinggade 3-5-7,
Svendborg

Lilli Gyldenkildes Torv,
Horsens

Aarhus

2019

Østerport II
København

FORELØBIGT RESULTAT AF ARKITEKTUROPRØRETS AFSTEMNINGER

STATUS PR 24/2-2023   –  Man kan stadig nå at stemme. Klik her.
DÅRLIGSTE KOMMUNE TIL BYBEVARING i 2022 Procent

Herlev Hovedgade – nu                                  Herlev Hovedgade – før

Herlev 40
Viborg 20
Lolland 18
Randers 12
Greve 10
VÆRSTE BYGGERI i 2022 Procent
   Kaktustårnene
Kaktustårnene, København 31
Hasle Ringvej, Aarhus 13
Papirøen, København 13
Lalandia, Søndervig 9
Bybjergvej, Skovlunde 7
Indgang til Den Gamle By, Aarhus 7
Campanilen, Aarhus 6
Marmorvej 18, København Ø 4
Frederiks Plads, Aarhus 4
Ballerup Boulevard 7, Ballerup 3
Skolegade, Herning 2
Trælasthuset, København 2
BEDSTE BYGGERI i 2022 Procent
   Islandsgade 43
Islandsgade 43, Esbjerg 30
Jernbanegade/Søndergade, Sønderborg 29
Lanternen, Esbjerg Havn 17
Klausdalsbrovej 195, Gladsaxe 7
Hovedgaden, Borup 7
Trælasthuset, København 5
Jyllandsvej 29-31, Frederiksberg 4
ANTAL AFGIVNE STEMMER I ALT 3.876
                                                                                                                                                                      STEM HER

Ringsted er nomineret til afstemningen om den dårligste kommune til bybevaring.

Ringsted er nomineret til afstemningen om dårligste kommune til bybevaring i 2021.

Motivering:

I Ringsted Kommune har skiftende byråd gennem snart mange år vægtet private investorer/spekulanters hurtige profit højere end borgerne og byens identitet og langsigtede attraktivitet. På trods af, at bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer bliver udpeget i kommuneplanen, så er der ikke udarbejdet én eneste lokalplan med bevaringssigte i over 20 år. Samtidig er der heller ikke en eneste ejer, der har fået afslag på nedrivning af deres bevaringsværdige hus, hvis de søgte om det i samme periode. Af eksempler kan nævnes nedenstående:

Ringsted Dampmølle bygget i 1922. God, solid og meget markant bygning. Registreret som både bevaringsværdig bygning, bevaringsværdigt kulturmiljø samt regionalt industriminde. Tilladelse til nedrivning til fordel for nybyggede almene boliger.

”Ægpakkeriet” i en pigstensbelagt baggård i bymidten. Oprindeligt en god og solid bygning i en meget hyggelig baggård, hvor man kunne mærke historien og atmosfæren. Ejeren (stort ejendomsselskab) ville rive ned til fordel for nybyggeri i flere etager. På mystisk vis blev der observeret et oversavet spær i hovedbygningen. Kort efter styrtede taget sammen (se billedet) og ejeren søgte om nedrivningstilladelse og fik den af byrådet. Projektet er efterfølgende umiddelbart gået i stå, men det bevaringsværdige kulturmiljø (således vedtaget i byrådets egen kommuneplan) er tabt for altid.

Tidligere præstegård og børnehjem. Ejet af Ringsted Kommune selv, men solgt til en lokal spekulant, der officielt efterfølgende fik nedrivningstilladelse på grund af kommunens dårlige vedligeholdelse. Spekulanten skyndede på kommunen for en ny lokalplan, der gav mulighed for ca. 30 nye boliger. Efter flere års stilstand solgte spekulanten grunden videre med kæmpe fortjeneste (fordi der nu var en lokalplan med mulighed for nedrivning af børnehjem og med plads til 30 boliger centralt i byen). På grunden står nu en i bedste fald tvivlsom boligmaskine af billige materialer og industripudsede facader, der ødelægger den ellers smukke gade.

Den smukke proprietærgård Knudslund var desværre i vejen for byens nye industriområde. Gården er bygget i 1918 og tegnet af nogle af Bedre Byggeskiks mest fremmelige arkitekter; Ivar Bentsen og Marius Pedersen. Gården med tilhørende jord blev købt af transportfirmaet DSV, der stadig ejer den, i 00’erne. Helt op til salget stod gården beboet og upåklageligt vedligeholdt. Den nye ejer fjernede derpå alle vinduer og døre, så vind og vejr kunne ødelægge bygningen. Så er det meget lettere at få nedrivningstilladelse senere. Gennemført gode og dyre kvalitetsmaterialer, der langsomt rådner op. Dette kunne være undgået med bevaringsbestemmelser. Nedrivningstilladelsen blev givet uden nogen protester af Ringsted Byråd.

Til ovenstående eksempler kommer også en længere række ældre by- og landhuse, flere stråtækte bindingsværksejendomme, der har afgørende betydning for miljøet i byerne og det åbne land. Alle disse er der (og bliver stadig) givet nedrivningstilladelse til, hvis ejerne ansøger om det. Det mest ødelæggende er dog de manglende bevaringsbestemmelser rundt omkring i hele kommunen, der gør, at skiftende ejere blot kan ødelægge bevaringsværdige ejendomme langsomt (eller hurtigt) ved fx udskiftning af vinduer og tag til ringere og grimmere produkter, pudsning af smukt detaljeret murværk eller uheldige tilbygninger. Alt dette kan gøres, så længe de ikke direkte river bygningen ned, fordi der så godt som ingen bevaringsbestemmelser findes i kommunens lokalplaner.

I lyset af ovenstående, finder vi det mere end rimeligt, at Ringsted Kommune er selvskrevet som en af de dårligste kommuner i landet til bevaring af smukke by- og landmiljøer.

Bygningskultur Ringsted.

Nu kan man nominere kandidater til årets tre afstemninger

Arkitekturoprøret åbner nu for nomineringer til årets tre afstemninger. Man kan stemme om:

    • Værste byggeri i 2021
    • Bedste byggeri i 2021
    • Dårligste kommune til bybevaring i 2021.

Alle har adgang til at nominere kandidater og senere til at stemme. Det kan ske på Facebook:

https://www.facebook.com/Arkitekturoproret

eller ved at sende en mail til:

arkitekturoproeret@gmail.com

Nomineringer bør være ledsaget af privatejede billeder og evt. en motivering med en nærmere beskrivelse eller begrundelse.

Der kan nomineres kandidater frem til den 31. januar 2022. Derefter starter afstemningerne. De forventes afsluttet den 1. marts 2022.

Lignende afstemninger finder samtidigt sted i Sverige. Overrækkelser af certifikater til de udkårne sker i Stockholm kort efter, at resultaterne foreligger.

 

Sidste års afstemning kårede Lilli Gyldenkildes Torv i Horsens, tegnet af Arkitema for CASA til Lejerbo, som det værste byggeri i 2020 i Danmark. Forrige års vinder var Østerport II i København.

Bedste byggeri i 2020 var Kullinggade 3-5-7 i Svendborg tegnet af CW-Arkitekter.

Dårligste kommune til bybevaring i 2020 var Aarhus Kommune.

Sidste års svenske afstemning kårede Arkitekturskolen i Stockholm som det værste byggeri.

Den norske afstemning kårede Munchmuseet i Oslo som det værste byggeri.

© 2024 Arkitekturoprøret

Tema af Anders NorenOp ↑