Dette skrev arkitekt, professor Christoffer Harlang i bogen ‘Arkitektursyn’ fra 2009: