Vi har modtaget følgende:

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed
Teknik- og Miljøforvaltningen
4. oktober 2023
Sagsnummer:
964527~001

Område for Bygninger
Njalsgade 13

SVAR PÅ INDSIGELSE
Kære Jep Loft

Vi besvarer hermed jeres indsigelse mod nedrivningen af bygning 2 på
adressen Kulbanevej 34., som sendte den 31. august 2023 i forbindelse med
partshøring i perioden fra den 22. august 2023 til 19. september 2023.
I gør indsigelse mod nedrivningen af bygningen, og skriver følgende,

” Vi er imod nedrivning. Meningen med at have bevaringsværdige bygninger er,
at de skal bevares. Bygninger med SAVE-værdierne 2-4 er de bygninger,
som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige
udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. Hvis der
alligevel gives nedrivningstilladelser, har SAVE-systemet ingen værdi. Det
vil være et bevis på, at kommunen ikke kan leve op til sit ansvar for
kulturarven.”

Jeres indsigelse mod projektet er taget til efterretning, jeres indsigelse har
dog ikke ændret vores vurdering, og vi har d.d. meddelt
nedrivningstilladelse til projektet.