Kære kommunalpolitikere i Kolding Kommune.

I bør ikke tillade nedrivning af Låsbygade 21 og opførelse af moderne byggeri. Huset bør bevares og istandsættes. Det er med til at give kvarteret atmosfære og skabe et bymiljø. Moderne byggeri skaber ikke gode bymiljøer. Det slår harmonien og sammenhængen i stykker. Det kan man se flere steder i Kolding – desværre. Skal huset nedrives, så bør det erstattes med nybyggeri i samme stil som det gamle hus.

Det er kun de gamle middelalderkøbstæder, der har de gode bymiljøer. Dem skal der passes på, og det er kommunalbestyrelsen, der har det ansvar. De er den vigtigste kulturarv, vi har. Og de er penge værd.  De gør byen god at bo i og god at besøge. Ødelægges de, kan de aldrig genskabes. Nybyggeri hører hjemme i de nye bydele.

Mvh

Jep Loft

Formand for Arkitekturoprøret