LAV EN BEDRE BYPLAN FOR KØGE NORD.

I kommunens annoncer med udbud af parceller er der tegnet en rigtig skrivebords-byplan for Køge Nord. Huse, der ligger i pæne cirkler og halvcirkler. Det bliver lige så kedeligt som alle andre nye bydele, der er opstået de sidste 100 år. Hvor står det skrevet, at der kun må være gode og livlige bymiljøer i de ældre bydele?

Køge er så heldig at have en fin og velbevaret bymidte. Derfor er der et godt bymiljø med liv og atmosfære. Det samme gælder desværre ikke Roskilde, Ringsted, Slagelse og Næstved. Lad Køge gå forrest og tænke nyt. Gør oprør mod de sidste 100 års mennefjendske byplaner og kedelige byggerier. Lav en rigtig by med små torve, gader og stræder, huse med forskellige facader, der sammen udgør en højere enhed – lige som i det gamle Køge. Ikke lige gader på kryds og tværs eller i cirkler. Noget, der ligner en rigtig by.

Jep Loft

Formand for Arkitekturoprøret